​e-Box

De e-box is een digitale brievenbus waaraan een officieel digitaal adres is verbonden. De verschillende digitale brievenbussen zijn onderling met elkaar verbonden via een gesloten en beveiligd netwerk. Omdat dit netwerk een in het Gerechtelijk wetboek vastgelegd juridisch statuut heeft, is het mogelijk om juridisch tegenstelbare communicatie te voeren tussen al de houders van een e-box in het netwerk.

De instanties van de rechterlijke orde, griffies en secretariaten, de juridische beroepsbeoefenaars, enz. worden allemaal uitgerust met een dergelijke e-box. Al daar waar geen specifieke applicaties bestaan, biedt de e-box een laagdrempelige oplossing om juridisch geldig en tegenstelbaar met elkaar te communiceren.