​MaCH

MaCH is de dossierbeheerapplicatie voor de griffies en de parketsecretariaten. Alle datagegevens en documenten die door e-Deposit en andere applicaties aan het digitaal (onderzoeks)dossier worden toegevoegd, worden erin verwerkt. MaCH vervangt alle verouderde dossierbeheerapplicaties van de diverse rechtbanken en parketten door één gestandaardiseerde applicatie met veel meer functionaliteiten. Standaardisering maakt een efficiënter en kwaliteitsvoller beheer van de gerechtelijke dossiers mogelijk, maar tegelijkertijd speelt MaCH ook in op de specifieke aspecten van elke instantie.

Bijzondere procedures die aanleiding geven tot een bijzonder dossier (faillissement, collectieve schuldenregeling, bewindvoering of familiedossiers) worden beheerd door specifieke registers, maar worden wel verbonden met MaCH om automatische digitale data uitwisseling mogelijk te maken.

Vandaag is MaCH reeds operationeel bij de vredegerechten, de politierechtbanken en -parketten en bij een aantal correctionele rechtbanken en parketten.Stapsgewijs wordt deze applicatie verbonden met alle andere applicaties en databanken en zo neemt ze in het dossierbeheer van de rechtbanken en parketten een centrale plaats in.

1. vredegerechten

De vredegerechten zijn reeds verschillende jaren uitgerust met de MaCH-dossierbeheerapplicatie.

Deze applicatie wordt in 2018 uitgebreid met een centraal register dat de digitale dossiers van bewindvoering zal bevatten. Alle betrokken actoren (bewindvoerders, advocaten, notarissen, enz.) zullen hun dossier digitaal kunnen voeden en raadplegen.

In 2018 zullen de vredegerechten ook bevoegd worden voor alle nieuw opgestarte dossiers van collectieve schuldenregeling. Op hetzelfde ogenblik zal het centraal register dat de digitale dossiers collectieve schuldenregeling zal bevatten, in verbinding worden gesteld met de MaCH-dossierbeheerapplicatie. Ook hier zullen alle betrokken actoren (schuldbemiddelaars, schuldeisers, advocaten, gerechtsdeurwaarders, enz.) hun dossier digitaal kunnen voeden en raadplegen.

Voor eind 2017 zal de e-Deposit-applicatie voor het neerleggen van conclusies en stukken verbonden zijn met MaCH.

VAJA, de databank met vonnissen en arresten die ook de elektronische creatie van de afschriften mogelijk maakt, zal in de eerste helft van 2018 ook verbonden worden met MaCH.

In 2018 zullen de e-betekeningen en de e-verzoekschriften rechtstreeks en via een digitaal proces in de MaCH-applicatie toekomen.

Door de realisatie van deze diverse projecten zullen tegen het voorjaar 2019 het digitale dossier en de digitale burgerlijke keten een feit zijn. Zowel voor de gewone procedure als voor de bijzondere procedures van bewindvoering en collectieve schuldenregeling.

2. politierechtbanken

De politierechtbanken en -parketten zijn reeds meerdere jaren uitgerust met de MaCH-dossierbeheerapplicatie.

In de tweede helft van 2018 zal met VAJA, de e-betekening en het e-verzoekschrift de digitale keten en het digitale dossier tot stand worden gebracht.

3. rechtbanken eerste aanleg

De uitrol van MaCH in de correctionele rechtbanken en parketten is aan de gang. Tegen eind 2019 zullen ze allemaal uitgerust zijn met MaCH. In 2018 zullen ook de applicaties e-Deposit, VAJA, e-betekening en e-verzoekschrift geconnecteerd worden en beschikbaar zijn in de sites waar MaCH is uitgerold.

De uitrol van MaCH in de burgerlijke rechtbanken is vandaag in analysefase aan de hand van de zogenaamde “labo-aanpak”. Hierbij wordt op het terrein de standaard MaCH-versie uitgetest. Na evaluatie zal in 2018 met de uitrol van de basisversie worden gestart. De connectie met de applicaties e-Deposit, VAJA, e-betekening en e-verzoekschrift zal worden gerealiseerd.

4. ondernemingsrechtbanken

In de eerste helft van 2018 wordt MaCH uitgerold op het niveau van de ondernemingsrechtbanken. De connectie met de diverse applicaties zoals VAJA, e-Deposit, e-betekening en e-verzoekschrift, zal worden gerealiseerd. Ook de verbinding met het RegSol-register zal bij de uitrol tot stand worden gebracht.

5. arbeidsrechtbanken

Voorzien voor 2019.