Question orale de Koen Geens au ministre Verlinden sur ‘L'Opération Sky’ en séance plénière

Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mevrouw de minister, dinsdag werden wij in kennis gesteld van een grootschalig drugsonderzoek met invallen in Brussel, Wallonië en Antwerpen. Men was op het spoor gekomen van zware cocaïnesmokkel vanuit Colombia in het bijzonder en Zuid-Amerika in het algemeen. De federale procureur deed daarover een opmerkelijke verklaring. Iedereen was opgetogen dat de federale politie in samenwerking met het parket opnieuw de drugsmaffia aanviel.

Een aantal dingen viel mij op. Ten eerste, men heeft enorm veel personele middelen ingezet. Dat was op het eerste gezicht vrij gigantisch. Ten tweede, ondanks alle mogelijke klachten dat de Belgische politie technisch en technologisch niet up to standards zou zijn, zijn wij er toch in geslaagd om de cryptofoondienst Sky ECC te kraken. Ten derde, het viel mij op hoe internationaal vertakt de smokkel vanuit Colombia was en dat men blijkbaar ook een aantal grote vissen uit Zuid-Amerika heeft kunnen strikken.

Ik heb een paar vragen, mevrouw de minister.

Over hoeveel mensen en middelen gaat het? Wat werd er juist ingezet en wat was de precieze vangst?

Blijft de drugsbestrijding een prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan? Het is immers door die prioritering in de vorige legislatuur dat de politie en het parket zulke vorderingen hebben kunnen maken.

Hoe zit het met de internationale samenwerking? Welke stappen hebt u reeds gezet om de drugsnetwerken aan te pakken samen met de Verenigde Staten, Nederland en in het bijzonder Zuid-Amerika?

Minister Annelies Verlinden: Mijnheer Geens, vooreerst wil ik mij graag aansluiten bij de lofbetuigingen ten aanzien van zowel het federaal

parket als de federale gerechtelijke politie voor hun minutieuze en volgehouden inzet bij de bestrijding van internationale drugscriminaliteit. De strijd tegen de zware en georganiseerde drugsbendes blijft een prioriteit, zowel in het regeerakkoord als in mijn beleidsverklaring, en zeker ook in het Nationaal Veiligheidsplan dat vanaf begin volgend jaar uitgerold zal worden.

Sinds de grootscheepse en toch wel succesvolle actie Sky ECC van 9maart, werd door de gespecialiseerde inspecteurs gedecrypteerde informatie van die telefoons ter beschikking gesteld van de andere gerechtelijke arrondissementen. Zowel parket, onderzoeksrechters als rechercheurs gaan ermee aan de slag, wat de mogelijkheid biedt zowel om nieuwe criminele vervolgdossiers op te starten als om die bijkomende informatie in te zetten in reeds lopende onderzoeken. Dat heeft deze week effectief geleid tot een grootscheepse actie met een grootschalige inzet van personeel. En dat is ook nodig.

Momenteel wordt de informatie ingezet in 275 strafdossiers: 196 nieuwe en 79 lopende worden verrijkt met de nu beschikbaar geworden informatie. Dat heeft ondertussen geleid tot 450 arrestaties en de inbeslagname van ongeveer 40 miljoen euro aan cashgeld of luxegoederen. In dit jaar konden al 77 ton drugs onderschept en in beslag genomen worden, wat een absoluut record is in onze geschiedenis.

Ik ben het met u eens dat internationale samenwerking belangrijk is. Wij hebben niet alleen regelmatig contact met Interpol en Europol, maar ook met de UNODC. We hebben ook het initiatief genomen om met een aantal buurlanden, waaronder Nederland, doorgedreven samen te werken om die grootschalige criminele netwerken tegen te gaan.

We moeten blijven rekruteren en zijinstroom doen. Er zijn al heel wat vacatures ingevuld en we blijven ... (micro wordt uitgeschakeld)

Koen Geens (CD&V): Mevrouw de voorzitster, ik ben maar een keer boos geworden op uw voorganger en dat was toen hij mij als minister onderbrak. Ik heb daarnet 30 seconden minder gebruikt zodat de minister daarvan zou kunnen gebruikmaken.

Mevrouw de minister, ik zou via u een zorg aan de regering willen overbrengen. Ik ben in de vorige regering ook minister van Justitie geweest, zoals u weet. We hebben met de vorige regering nooit de dataretentiebeschouwingen ten aanzien van het Europees Hof en het Grondwettelijk Hof kunnen afronden. Dat is voor mij een diepe frustratie geweest, niet alleen voor mij, ook voor alle veiligheidsdiensten in alle landen. De manier waarop het Europees Hof de privacy interpreteert maakt het bijzonder moeilijk om geëncrypteerde data te decrypteren en data te consulteren.

Mevrouw de minister, u moet een nieuwe wet maken met de regering. Ik vraag u om aan de minister, bevoegd voor de privacy, de minister van Justitie en de minister van Telecombedrijven, mevrouw De Sutter, te laten weten dat ze haast moeten maken met de dataretentie.

L'incident est clos.