Regsol

Het centraal register solvabiliteit – kortweg RegSol – is het ICT-platform waarop de digitale faillissementsdossiers worden beheerd. Voor elke faillissementsprocedure wordt het bijhorende faillissementsdossier digitaal bijgehouden op dit platform. Een faillissementsdossier kan bijvoorbeeld de vorderingen bevatten van schuldeisers, de verslagen van de curators en de uitspraken van de rechtbank in dat specifiek dossier.

Daarnaast verwerkt RegSol alle relevante gegevens, zoals de termijnen en de status van de vorderingen, zodat de administratieve afhandeling van het faillissement grotendeels geautomatiseerd kan verlopen.

RegSol heeft twee categorieën van gebruikersgroepen. Enerzijds zijn er de rechtbanken en de gerechtelijke mandatarissen – de curator en de rechter-commissaris – die via RegSol hun interne communicatie voeren. Anderzijds zijn er alle andere betrokkenen in het faillissement zoals de schuldeiser en de schuldenaar.

De schuldeisers leggen via RegSol hun schuldvordering neer en kunnen er, net als de schuldenaar en andere belanghebbenden, terecht voor een stand van zaken. Ook de Deposito- en Consignatieskas, de gerechtsdeurwaarders en notarissen alsook alle andere actoren die bij een faillissementsprocedure betrokken zijn, zullen digitaal worden geconnecteerd.

Vanaf 1 mei 2018, wanneer de nieuwe insolventiewet van toepassing wordt, zullen ook de andere insolventieprocedures maximaal via RegSol worden beheerd.