Correctionalisering

Potpourri II Strafzaken

Het Hof van Assisen wordt aanzienlijk ontlast ten voordele van de correctionele rechtbank. Vanaf nu kunnen alle misdaden met aanneming van verzachtende omstandigheden worden gecorrectionaliseerd en dus berecht door de correctionele rechtbank. De politieke en persmisdrijven blijven wel tot de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen behoren.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling behoudt evenwel de autonomie om te beslissen of een zaak door het Hof van Assisen dan wel door de correctionele rechtbank moet worden beoordeeld. Het Hof van Assisen houdt met de Potpourri II-hervormingen dus niet op te bestaan, maar zal nog slechts uitzonderlijk worden samengesteld voor zwaarwichtige zaken. Een heel aantal tijdrovende en dure assisenprocessen zullen dus kunnen vervangen worden door correctionele processen, wat neerkomt op een belangrijke besparing voor Justitie, gelet op de tijdrovende en complexe procedure voor assisen enerzijds en de kosten inzake organisatie en veiligheid van assisenprocessen anderzijds. Het betekent ook dat ernstige zaken, die vroeger in eerste en laatste aanleg door het Hof van Assisen werden beoordeeld, een tweede beoordeling kunnen krijgen in graad van beroep.

Bij de correctionalisering worden de maximale straffen als volgt aangepast: 

  • Van levenslange opsluiting naar 40 jaar opsluiting
  • Van opsluiting tussen 30 en 40 jaar naar 38 jaar
  • Van opsluiting tussen 20 en 30 jaar naar 28 jaar
  • Levenslange opsluiting zal nog steeds door Assisen kunnen worden uitgesproken.