e-Betekening

Een gerechtelijke procedure wordt opgestart hetzij door het betekenen van een dagvaarding, hetzij door het neerleggen van een verzoekschrift waarna de oproeping door de griffie per gerechtsbrief wordt verzonden. Al deze toepassingen zorgen voor een belangrijke administratieve lastenvermindering voor de parketten, gerechtsdeurwaarders en advocaten.  

Het platform e-Betekening realiseert verschillende doelstellingen.

Ten eerste is het de authentieke bron voor alle betekeningen en de betekeningsdossiers: alle betekeningen, samen met alle noodzakelijke bijkomende informatie, worden hier centraal opgeslagen. De burger, de onderneming of hun advocaat zal dit e-betekeningsplatform te allen tijde kunnen raadplegen om de betekeningsdossiers in te zien.

Daarnaast is e-Betekening ook de applicatie die instaat voor de elektronische betekeningen. De mogelijkheid om elektronisch te betekenen aan een officieel elektronisch adres of een adres van elektronische woonstkeuze werd tot stand gebracht door de derde potpourri-wet.

Tot slot is het e-betekeningsplatform een communicatiesysteem waarlangs betekeningsopdrachten uitgaande van het openbaar ministerie aan de geografisch bevoegde en beschikbare gerechtsdeurwaarder worden gegeven. In de nabije toekomst zal het e-betekeningsplatform het parket vervangen als betekeningsadres voor al wie zonder adres is en ook op geen andere wijze kan worden teruggevonden.