Erkenning van het Executief van Moslims van België

B.S. 19 februari 2016 Erediensten

Een belangrijke hervorming op het vlak van erediensten, een bevoegdheid van de Minister van Justitie, was de modernisering van de structuur van het Executief van de Moslims van België. Het EMB, dat recentelijk ook zijn leiderschap vernieuwde, begint met steun van de federale regering nu aan een nieuw hoofdstuk. De rol van het EMB in de verwezenlijking van een islam in de Belgische context en met oog en respect voor westerse waarden is onontbeerlijk.

K.B. van 15 februari 2016

Het Koninklijk Besluit houdende de erkenning van het Executief van de Moslims van België is tot stand gekomen na uitvoerig en intensief overleg en moet de instelling in staat stellen de erkende islamitische gemeenschappen beter te vertegenwoordigen bij de verschillende overheden van ons land. Zo zal het Executief voortaan functioneren volgens taalcolleges. De regionalisering van de bevoegdheden rond de erediensten creëert immers een verscheidene realiteit in de verschillende gewesten en gemeenschappen. Een werking volgens taalcolleges moet het Executief toelaten hier efficiënter op in te spelen. Er blijft echter een duidelijke federale structuur die de algemene strategie bepaalt.

Nieuwe voorzitter

Op 18 maart 2016 verkoos het Executief van de Moslims van België een nieuwe voorzitter, de heer Salah Echallaoui. De nieuwe voorzitter komt aan het roer van de koepelorganisatie op een tijdstip van grondige hervorming. Onlangs werd er representativiteit, legitimiteit en het functioneren van het Executief fundamenteel verbetert door middel van een Koninklijk Besluit. Dit is het resultaat van overleg en de bereidheid van de leden om aan de interne werking van het Executief te werken.

Verhoogde middelen

In 2015 ontving het Executief van de Moslims van België een bijkomende financiering om een professionele communicatie op te zetten. Ondertussen stelde het EMB hun nieuw communicatiebeleid voor; meer info op de website van het EMB. De moslimgemeenschap kan alleen maar gebaat zijn bij de overdracht van kennis door het Executief en vooral door de hoog aangeschreven theologische raad. Door zijn grondige kennis van de islam is deze raad immers in staat een radicaal discours te ontzenuwen. Hun rol in de bestrijding van radicalisering is dan ook niet te onderschatten. Binnen het kader van de veiligheidsprovisie werden er ook middelen vrijgemaakt om nieuw te erkennen moskeeën beter te bemensen. Een 80-tal imams zullen de komende jaren bijkomend erkend worden.