Verstek en verzet in strafzaken

Potpourri II Strafzaken: diversen

Potpourri II heeft de mogelijkheden van de verzetsprocedure in strafzaken beperkt, zonder evenwel het recht op tweede aanleg te beperken.

Wie verstek geeft zonder een aanvaardbare reden van overmacht, zal zijn verzet ongedaan verklaard weten, waardoor de zaak ten gronde alleen nog in beroep kan worden behandeld. Wie dus bewust voor de strafrechter in eerste aanleg verstek geeft, verliest een aanleg. Op die manier worden verstekprocedures te kwader trouw, die er enkel op gericht zijn de rechtsgang te vertragen, afgestraft, zonder geweld te doen aan de fundamentele rechten van verdediging en een eerlijk proces.