Wetsvoorstel tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt.

op 5 februari 2020 Klik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'bewindvoering' in de Commissie Justitie

op 21 april 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Bewindvoering"

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'de bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof' in de plenaire vergadering

op 5 mei 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof"

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan premier De Croo over 'de begroting en het IMF' in de plenaire vergadering

op 1 juli 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De begroting en het IMF"

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'gevallen van kindermishandeling tijdens de coronacrisis' in de Commissie Justitie

op 15 juli 2021 Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mevrouw Schlitz, ik spreek tot u als plaatsvervangend minister van Justitie. Neem dus niet persoonlijk wat ik ga vertellen. Ik weet dat u een ondankbare taak hebt. Ik zal proberen zo vriendelijk mogelijk te zijn, zoals altijd overigens.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'homofoob geweld' in de plenaire vergadering

op 11 maart 2021 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, mijnheer de minister, een slordige vijftig jaar geleden was ik 13 jaar. Ik was toen aanwezig op het kleinkunstfestival Nekka in het Sportpaleis in Antwerpen. Daar trad de genaamde Will Ferdy op, die het gewaagd had zich in de week voordien op televisie te outen als homoseksueel.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan premier De Croo over 'de behandeling van de pandemiewet in het Parlement' in de plenaire vergadering

op Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, voor zover dat mogelijk is bij een lid van het mannelijk geslacht, was ik gisteren zo blij dat het kind opsprong in mijn schoot. Ik kreeg een brief van u waarin stond dat u het vaderschap zou opnemen van de pandemiewet die de minister van Binnenlandse Zaken begin januari had aangekondigd.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'geweld tegen journalisten' in de Commissie Justitie

op 14 juli 2021 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, de Nederlandse misdaadjournalist Peter de Vries vecht nog steeds voor zijn leven, nadat hij dinsdagavond van vorige week op klaarlichte dag neergeschoten werd. De man was al herhaaldelijk bedreigd en zijn huis werd wel eens bewaakt, maar die bewaking stuurde hij zelf weg, omdat de kinderen van de buren anders niet meer buiten durfden te spelen. Aan aangiftes van bedreigingen besteedde hij geen tijd meer.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Dermagne over 'de dalende koopkracht' in de plenaire vergadering

op 9 december 2021 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan Minister Vandenbroucke over 'medische zorg aan gedetineerden' in de Commissie Volksgezondheid

op 14 september 2021 Parlementaire tussenkomsten

Een aantal weken terug luidde onder meer de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Lantin aan de alarmbel over de gezondheidszorg in de gevangeniswereld. Ondanks overleg met uw kabinet, besliste men zelfs om de medische activiteiten op te schorten. Dat raakt mij ten zeerste, en ik hoef u niet op het hart te drukken dat de verbetering van de kwaliteit van de medische zorgen in de gevangenis bijzonder belangrijk is. In uw derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 voorziet u zelf bijkomend 6,7 miljoen euro voor het inhalen van de achterstand in het betalen van de artsen.

(Lees verder)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens actualiteitsdebat over ‘medische zorg aan gedetineerden’ in de Commissie Justitie

op 16 juni 2021 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, ik ben heel blij dat u het dossier opnieuw ter harte neemt. De moeilijkheid van dat soort dossiers is dat men ze ontdekt bij opvolging van zijn voorganger en men het normaal vindt dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer ze afgerond zijn, in dit geval vooraleer gevangenen aan de ziekteverzekering zullen worden onderworpen.

(Lees verder)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens actualiteitsdebat over ‘de gevangenis van Haren’ in de Commissie Justitie

op 2 februari 2022 Parlementaire tussenkomsten

Verslag nog niet beschikbaar.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...