Mondelinge vraag van Koen Geens aan premier De Croo en minister Dermagne over ‘het behoud van de koopkracht in een context van stijgende inflatie’ in de plenaire vergadering

op 31 maart 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, toen ik onlangs met de wagen naar Brussel reed, begeleid door uw rustgevende stem, hoorde ik u plots opmerken dat wij moesten oppassen dat de Staat en de burger niet geruïneerd zouden worden.

(Lees verder)

Tussenkomst van Koen Geens over ‘het wetsontwerp seksueel strafrecht’ in de plenaire vergadering

op 17 maart 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, beste collega's, de regering heeft ervoor gekozen om het seksueel strafrecht conform de regeringsverklaring voorop te nemen, alvorens het Strafwetboek in zijn geheel te bekijken. Het gevaar bij dat soort oefeningen is altijd dat men bij gebrek aan voldoende honger bij het voorgerecht blijft steken. Dat is meestal niet het geval bij mannen zoals ik, maar bij vrouwen stel ik dat wel eens vast.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘de aangekondigde intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België’ in de Commissie Justitie

op 16 maart 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, in februari 2022 heeft het Executief van de Moslims van België zijn vernieuwingsplan aan u voorgesteld. Recenter deelde u mee dat u de procedure tot intrekking van de erkenning van het executief hebt aangevat. In een brief van 18 februari 2022 zou u het executief de mogelijkheid geboden hebben te reageren op de nakende intrekking van de erkenning.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘de bewindvoering’ in de Commissie Justitie (2)

op 16 maart 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, met het oog op de versterking van de autonomie en het welzijn van kwetsbare minderjarigen heb ik u een jaar geleden een vraag gesteld over de resterende en belangrijke werven inzake de bezoldiging en de omkadering van professionele bewindvoerders.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘de gevangenis van Haren’ in de Commissie Justitie

op 2 februari 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, door persoonlijke omstandigheden was ik niet in staat om het bezoek aan het pand in Haren mee te maken. Ik heb de werf in het verleden bij herhaling bezocht. In die zin heb ik toch een paar vragen voor u. Het is een groot succes dat deze werf zo ver gevorderd is, want heel het land wacht op de voltooiing, in het bijzonder de armlastige gevangenissen van Sint-Gillis, Berkendael en in mindere mate Vorst.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘het nieuwe goederenrecht’ in de Commissie Justitie

op 20 december 2021 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, ik verwijs naar de schriftelijke versie van mijn vraag.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Dermagne over ‘de dalende koopkracht’ in de plenaire vergadering

op 9 december 2021 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Verlinden over ‘Operatie Sky’ in de plenaire vergadering

op 28 oktober 2021 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de minister, dinsdag werden wij in kennis gesteld van een grootschalig drugsonderzoek met invallen in Brussel, Wallonië en Antwerpen. Men was op het spoor gekomen van zware cocaïnesmokkel vanuit Colombia in het bijzonder en Zuid-Amerika in het algemeen. De federale procureur deed daarover een opmerkelijke verklaring.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Vandenbroucke over ‘medische zorg voor gedetineerden’ in de Commissie Volksgezondheid

op 14 september 2021 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, een aantal weken terug luidde onder meer de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Lantin aan de alarmbel over de gezondheidszorg in de gevangeniswereld. Ondanks overleg met uw kabinet, besliste men zelfs om de medische activiteiten op te schorten. Dat raakt mij ten zeerste, en ik hoef u niet op het hart te drukken dat de verbetering van de kwaliteit van de medische zorgen in de gevangenis bijzonder belangrijk is.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘de gevallen van kindermishandeling tijdens de coronacrisis’ in de plenaire vergadering

op 15 juli 2021 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mevrouw Schlitz, ik spreek tot u als plaatsvervangend minister van Justitie. Neem dus niet persoonlijk wat ik ga vertellen. Ik weet dat u een ondankbare taak hebt. Ik zal proberen zo vriendelijk mogelijk te zijn, zoals altijd overigens.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘geweld tegen journalisten’ in de Commissie Justitie

op 14 juli 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, de Nederlandse misdaadjournalist Peter de Vries vecht nog steeds voor zijn leven, nadat hij dinsdagavond van vorige week op klaarlichte dag neergeschoten werd.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan premier De Croo over ‘de begroting en het IMF’ in de plenaire vergadering

op 1 juli 2021 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, ik heb drie keer goed nieuws voor u. Eerste goed nieuws, de eerste vraag gaat niet over corona of over relance.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...