Vernieuwde omzendbrief erkenning erediensten

op Erediensten

De nieuwe omzendbrief is een helder kader in de procedure om tot een erkenning van een eredienst te komen. De Gewesten en Duitstalige Gemeenschap zijn bevoegd voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. De federale Minister van Justitie geeft een voorafgaand advies over "de veiligheid van de Staat en de openbare orde". Dat advies werd vroeger opgesteld door de Veiligheid van Staat, op vraag van de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie. Voortaan worden meer diensten structureel betrokken bij het advies.

(Lees verder)

​Datastromen en Justitie

op Court of the Future ICT

De databanken van Justitie worden voorbereid op een efficiëntere datastroom. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed uitgewerkte informatica-architectuur is een gestructureerde aanlevering van gegevens. Om die reden werd de focus gelegd op het digitaliseren van de belangrijkste gegevensfluxen binnen Justitie – zowel inzake gegevensinzameling, dossieraanleg als interpersoonlijke communicatie.

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Bewijsrecht

op Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Na de goedkeuring door de ministerraad van het deel Verbintenissenrecht, volgt nu ook groen licht voor de hervorming van het Bewijsrecht. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bindend akkoord. Met de hervorming van het Bewijsrecht zetten we opnieuw een stap naar een Burgerlijk Recht dat dichter bij de mensen en de hedendaagse samenleving staat.

(Lees verder)

Levenloos kindje erkennen

op Burgerlijk recht

Ook levenloze kindjes maken deel uit van de familie. In de ogen van veel ouders is hun levenloos geboren kind een kind net als alle andere kinderen. Zij vragen dan ook dit kind een plaats te kunnen geven in hun leven door het vrijwillig te laten registreren in de databank van akten van de burgerlijke stand en een naam te kunnen geven.

(Lees verder)

Volwaardig sociaal statuut aalmoezeniers en moreel consulenten in gevangenissen

op Gevangeniswezen

De Ministerraad keurde een koninklijk besluit goed dat zorgt voor een volwaardig statuut van de aalmoezeniers en moreel consulenten die werken in de gevangenissen. Concreet krijgen de gevangenisaalmoezeniers een correctere verloning volgens diploma, kunnen ze sociale rechten opbouwen en beroep doen op zwangerschaps- of ziekteverlof. Hun brutowedde start aan 17.796 euro (niet-geïndexeerd), een loon dat elk jaar licht stijgt zodat dit na 8 jaar 23.943 euro (niet-geïndexeerd) bedraagt. Geïndexeerd start de brutowedde dus aan 30.376 euro, na acht jaar 40.868 (bruto geïndexeerd).

(Lees verder)

Justitiepaleis Namen

op Regie der Gebouwen

Volgens de planning van de Regie der Gebouwen, zouden de werken aan het nieuwe Justitiepaleis van Namen klaar moeten zijn in december 2022.

(Lees verder)

Erkenning van het Executief van Moslims van België

op B.S. 19 februari 2016 Erediensten

Een belangrijke hervorming op het vlak van erediensten, een bevoegdheid van de Minister van Justitie, was de modernisering van de structuur van het Executief van de Moslims van België. Het EMB, dat recentelijk ook zijn leiderschap vernieuwde, begint met steun van de federale regering nu aan een nieuw hoofdstuk. De rol van het EMB in de verwezenlijking van een islam in de Belgische context en met oog en respect voor westerse waarden is onontbeerlijk.

(Lees verder)

Strijd tegen radicalisering in de gevangenissen

op Gevangeniswezen

Sinds de aanslagen van het afgelopen jaar is het onderwerp radicalisering actueler dan ooit. De aanpak van radicalisering en rekrutering door geradicaliseerde gedetineerden binnen de gevangenissen is dan ook een absolute prioriteit aangezien gevangenissen een potentiële voedingsbodem vormen.

(Lees verder)

Telecom

op Gerechtskosten

De telecomoperatoren zijn een belangrijke partner voor justitie om misdaad effectief op te sporen. Voor de prestaties die zij leveren binnen het kader van strafonderzoeken krijgen de telecomoperatoren een vergoeding uitbetaald. In tegenstelling tot andere landen, waar de operatoren geen vergoeding krijgen, is de Belgische wetgever van oordeel dat hun diensten wel een vergoeding moeten krijgen in ruil voor een kwalitatieve samenwerking.

(Lees verder)

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

op B.S. 31 maart 2017 Toegang tot Justitie

Op 1 mei 2017 trad de wet tot oprichting van een fonds voor juridische tweedelijnsbijstand in werking. Vanaf die datum is een vaste bijdrage van 20 euro verschuldigd in zowel burgerlijke als in strafrechtelijke zaken.

(Lees verder)

Guilty plea

op Potpourri II Strafzaken

In de strafprocedure is de bekentenis van de dader een belangrijk signaal voor het slachtoffer, maar ook voor de samenleving. Het geeft het slachtoffer een basis om de vergoeding van de opgelopen schade te vorderen en vormt een punt van verwerking en aanvaarding. Met de invoering van een guilty plea-procedure, kan de dader deze bekentenis afleggen in ruil voor een mildere strafvordering door het Openbaar Ministerie.

(Lees verder)

Antiterreurmaatregelen

op Veiligheid

De minister van Justitie heeft reeds heel wat maatregelen genomen in de strijd tegen terreur. Zo werden de strafbaarstellingen voor terroristische misdrijven uitgebreid waardoor het aanzetten tot haat en het aanzetten tot afreizen naar jihadistische gebieden strafbaar wordt gesteld. Dit ongeacht of het al dan niet aanstuurt op het plegen van terroristische misdrijven. Daarnaast werd onder meer een dynamische databank opgericht met informatie over haatpredikers, foreign terrorist fighters en home grown terrorist fighters.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...