De keten is zo sterk als de zwakste schakel

CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

De veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg is zo sterk als de zwakste schakel: hoe meer preventie, hoe minder repressie; hoe beter de repressie, des te minder herhaling of recidive. We moeten doorzetten voor een actieve en integrale veiligheidsketen waarbij alle niveaus betrokken worden. Daarbij reiken we tools aan om actiever samen te werken op federaal, Europees, gemeenschaps- en lokaal niveau.

(Lees verder)

Kadernota Integrale Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is één van de prioriteiten in het beleid van de regering. De kadernota Integrale Veiligheid is belangrijk om de prioriteiten op alle beleidsniveaus vast te leggen.

(Lees verder)

Antiterreurmaatregelen

Veiligheid

De minister van Justitie heeft reeds heel wat maatregelen genomen in de strijd tegen terreur. Zo werden de strafbaarstellingen voor terroristische misdrijven uitgebreid waardoor het aanzetten tot haat en het aanzetten tot afreizen naar jihadistische gebieden strafbaar wordt gesteld. Dit ongeacht of het al dan niet aanstuurt op het plegen van terroristische misdrijven. Daarnaast werd onder meer een dynamische databank opgericht met informatie over haatpredikers, foreign terrorist fighters en home grown terrorist fighters.

(Lees verder)

Wapenwet

Veiligheid

Op 20 april keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed die de wapenwet hervormt. Het voorontwerp voorziet een nieuwe regularisatieperiode voor niet-vergunde vuurwapens, waardoor de overheid meer zicht zal krijgen op het wapenbezit van particulieren. De nieuwe wetgeving is ook beter afgestemd op de realiteit.

(Lees verder)

Spijtoptanten

B.S. 7 augustus 2018 Veiligheid

De ministerraad zette op 14 december 2017 het licht op groen voor een wettelijke regeling voor spijtoptanten. Dit zijn personen die in ruil voor strafvermindering, modaliteiten in de strafuitvoering of een aangepast regime in de gevangenis, belangrijke informatie aanleveren over gepleegde misdrijven met betrekking tot andere (mededaders) en/of medeplichtigen. Zo kunnen zware criminelen of terroristen die anders niet te pakken zijn, toch worden geïdentificeerd en veroordeeld. Maar evengoed worden zo zware misdaden vermeden.  

(Lees verder)

Burgerinfiltranten

B.S. 7 augustus 2018 Veiligheid

De wettelijke regeling voor burgerinfiltranten geeft de veiligheidsdiensten meer armslag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. De burgerinfiltratie is enkel mogelijk indien politionele infiltratie of andere onderzoekstechnieken onmogelijk zijn. Deze nieuwe bijzondere opsporingsmethode gebeurt onder een strikte omkadering en controle en zorgt ervoor dat een dossier van terrorisme of georganiseerde criminaliteit verder kan gezet worden.

(Lees verder)

Aanpak virtuele munten

Veiligheid

Misdaadbestrijding moet mee evolueren en zich aanpassen aan nieuwe technologieën. Virtuele munten, zoals Bitcoin – computercode waaraan een bepaalde waarde wordt gehecht – zijn aan een opmars bezig. De netwerken waarop virtuele munten worden verhandeld, zijn volstrekt anoniem, waardoor ze voor misdadigers een ideaal instrument zijn om louche zaken te financieren en geld wit te wassen. Zo blijkt Bitcoin een populair betaalmiddel voor wie online drugs koopt.

(Lees verder)

Verkeersveiligheid

B.S. 6 maart 2018 Veiligheid

Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Mobiliteit François Bellot zorgden ervoor dat hoge alcoholgehaltes en recidive strenger worden aangepakt en rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zwaarder worden gestraft.

(Lees verder)