Rechtsbijstandsverzekering

op Toegang tot Justitie

Iedereen kan in zijn leven in aanraking komen met justitie, denk maar aan een bouwgeschil of een echtscheiding. Voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op tweedelijnsbijstand wil de regering de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken.

(Lees verder)

Minimale dienstverlening in gevangenissen

op B.S. 11 april 2018 Gevangeniswezen

De wet van 19 maart 2019 bepaalt dat personeel en gedetineerden beter beschermd zullen worden. Deze wet zal een minimale dienstverlening invoeren, het personeel een betere bescherming bieden en een penitentiaire beleidsraad invoeren.

(Lees verder)

Digitalisering burgerlijke stand

op ICT

De papieren geboorte- of huwelijksakte is sinds 31 maart 2019 definitief de geschiedenisboeken in. De papieren akte is niet meer. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, kwam in de plaats. Ook ondertekent de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte voortaan enkel elektronisch.

(Lees verder)

Scanstraat

op Regie der Gebouwen

Om de veiligheid te optimaliseren in de gerechtsgebouwen gaf de regering groen licht voor het “scanstraat”-project. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de gerechtelijke diensten. Zeker na de aanslagen van 22 maart wezen zij op het open karakter van de gerechtsgebouwen en het gebrek aan veiligheidsinstallaties.

(Lees verder)

Gerechtsexperten sneller betaald

op Gerechtskosten

Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen zullen veel sneller betaald worden voor hun diensten. Dankzij de komst van 13 gerechtskostenbureaus zullen de experts één centraal aanspreekpunt hebben voor de uitbetaling van hun diensten. Het wetsontwerp werd op donderdag 14 maart 2019 in het parlement goedgekeurd.

(Lees verder)

Personeel rechterlijke orde

op Rechterlijke Orde

Een stipte Justitie is slechts mogelijk door een zo optimaal mogelijke inzet van magistraten en gerechtspersoneel. Zij staan namelijk in voor de correcte en tijdige afhandeling van een dossier.

(Lees verder)

Gerechtsdeurwaarders

op Potpourri III Gerechtskosten

Elektronische betekening voor gerechtsdeurwaarders is een grote stap voorwaarts in de digitalisering van Justitie. De gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan in zowel burgerlijke als strafzaken beslissen of ze hun exploot op elektronische wijze dan wel aan de persoon zelf betekenen. Voor strafzaken is dit, indien mogelijk, verplicht. In burgerlijke zaken blijft keuzemogelijkheid een belangrijk gegeven gelet op de betrokkenheid en bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder. Deze werkwijze is een stuk efficiënter, zowel bij archivering als bij opzoeking, en een enorme plaatsbesparing.

(Lees verder)

Hervorming pro Deo

op B.S. 14 juli 2016 Toegang tot Justitie

Om een correcte vergoeding van advocaten te kunnen verzekeren gaat het budget voor “pro Deo” van 71 miljoen euro naar 74 miljoen euro, met de bedoeling om dit de komende jaren duurzaam en stapsgewijs op te krikken.

(Lees verder)

Elektronisch toezicht als automatische straf

op Potpourri II Strafzaken

Op 1 mei 2016 zijn de Potpourri II-bepalingen inzake elektronisch toezicht in werking getreden. Sindsien kan de rechter, in plaats van de traditionele gevangenisstraf, een detentie onder elektronisch toezicht of bepaalde maatregelen op proef ('probatie') als autonome straffen opleggen. Over deze aanpassingen werd met de gemeenschappen overleg gepleegd in de Interministeriële Conferentie Justitiehuizen.

(Lees verder)

Kadernota Integrale Veiligheid

op Veiligheid

Veiligheid is één van de prioriteiten in het beleid van de regering. De kadernota Integrale Veiligheid is belangrijk om de prioriteiten op alle beleidsniveaus vast te leggen.

(Lees verder)

De sprong naar het recht voor morgen

op Beleidsverklaringen

Hercodificatie van de basiswetgeving

Van de hink-stap-sprong die Minister Geens bij de aankondiging van het Justitieplan vorig jaar voorstelde, zijn de hink en de stap intussen gerealiseerd of in de laatste fase van realisatie. Met ‘De Sprong naar het recht voor morgen’ wilt de Minister beginnen aan de laatste fase. 

(Lees verder)

Potpourri II

op B.S. 19 februari 2016 Potpourri-wetten

Potpourri II is het tweede luik van wetsontwerpen voor een snellere, efficiëntere en rechtvaardige Justitie zoals voorgesteld in het Justitieplan. Het strafrecht en de strafvordering wordt op verschillende vlakken aangepast om het aantal procedures te verminderen en efficiënter te maken waardoor alles sneller verloopt en de werklast vermindert.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...