Resultaten voor zoekopdracht naar verlengd penitentiair verlof

  Persbericht Minister van Justitie Koen Geens

  op 07 juni 2018 Persbericht
  Minister van Justitie Koen Geens deelt mee dat de instructie over het verlengd penitentiair verlof met een week wordt ingetrokken zodat er tot afloop van de aan gang zijnde evaluatie geen nieuwe verlengde penitentiaire verloven worden toegekend. Gedetineerden die voor 7 juni verlengd penitentiair verlof hebben gekregen blijven in dit regime. Hoewel de eerste resultaten van het systeem in de zoektocht naar werk en re-integratie met de familie positief zijn, had de Minister eerder al laten weten in de Kamer open te staan om de instructie te herbekijken.

  Maatregelen ter bescherming van het gevangenispersoneel en de gedetineerden

  op 20 maart 2020 Persberichten
  De Ministerraad heeft op vraag van Vice-eersteminister en Minister van Justitie, Koen Geens, een beslissing genomen over de modaliteiten van strafuitvoering die worden verleend aan gedetineerden. Dat betreft de uitgaansvergunningen, penitentiaire verloven en beperkte detentie.

  Tussenkomst van Koen Geens over ‘het wetsontwerp tot uitstel van de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder’ in de plenaire vergadering

  Parlementaire tussenkomsten

  Mijnheer de minister, beste collega's, het is niet mijn gewoonte om op het podium te gaan staan, maar uit solidariteit met de collega's meende ik dat het passend was u vanaf dit spreekgestoelte toe te spreken.

  »

  Intervention de Koen Geens sur ‘le projet de loi visant à reporter l'exécution des peines de trois ans ou moins’ en séance plénière

  Parlementaire tussenkomsten

  Mijnheer de minister, beste collega's, het is niet mijn gewoonte om op het podium te gaan staan, maar uit solidariteit met de collega's meende ik dat het passend was u vanaf dit spreekgestoelte toe te spreken.

  »

  "Over 15 jaar spreken we niet meer over dit soort terrorisme"

  op 02 juni 2018 Het Laatste Nieuws
  ​Een blanke draaideurcrimineel die in de gevangenis tot moslimterrorist vervelt zonder dat iemand er de vinger op kan leggen: het maakt justitieminister Koen Geens (CD&V) bezorgd én alert. Maar hij past voor bangmakerij. "Ik geloof niet in 'soumission'. Over 15 jaar spreken we niet meer over dit soort terrorisme."

  ​Penitentiair verlof? Eerst opleiding volgen

  op 05 juni 2018 De Morgen
  Justitieminister Koen Geens (CD&V) stelt voor om geradicaliseerde gedetineerden een verplichte deradicaliseringscursus te laten volgen als voorwaarde voor penitentiair verlof. Nu hangt zo'n cursus nog af van de bereidwilligheid van de gedetineerde.

  ​Minister Geens reageert: ‘Kleine detentieprojecten kunnen niet zomaar de gevangenis vervangen’

  op 13 juni 2018 Knack
  Ik ben voorstander van kleinere detentieprojecten, vandaar mijn voorstel voor het transitiehuizenproject. In de transitiehuizen kan beter gewerkt worden aan de terugkomst van de gedetineerde in de samenleving. Let wel, het gaat om gedetineerden die het einde van hun straf naderen. Ze staan op anderhalf jaar van de mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te komen. We beginnen met een pilootproject, omdat er voorlopig nog praktische problemen zijn om het op grotere schaal uit te rollen. Bij zulke kleinschalige projecten is het en-en-verhaal belangrijk. Je mag niet verwachten dat ze zomaar het huidige systeem kunnen vervangen.

  'Uitzonderlijk verlof' voor meer dan 150 gevangenen

  op 28 mei 2016 De Standaard
  ​De komende dagen mogen een 200-tal gedetineerden de gevangenis verlaten omwille van 'humanitaire redenen'. Dat schrijft Le Soir vandaag. Het nieuws wordt bevestigd op het kabinet Geens. De maatregel werd gevraagd door de gevangenisdirecteurs zelf.

  'Uitzonderlijk verlof' voor meer dan 150 gevangenen

  op 28 mei 2016 De Standaard
  De komende dagen mogen een 200-tal gedetineerden de gevangenis verlaten omwille van 'humanitaire redenen'. Dat schrijft Le Soir vandaag. Het nieuws wordt bevestigd op het kabinet Geens. De maatregel werd gevraagd door de gevangenisdirecteurs zelf.

  Minister Geens tevreden met het resultaat van de onderhandelingen van de vakbonden

  op 22 december 2015 Persberichten
  Minister van Justitie Koen Geens is verheugd met de beslissing van de vakbonden van het penitentiair personeel om niet te staken tussen Kerst en Nieuwjaar.

  'Over vijftien jaar bestaat dit soort terreur niet meer'

  op 02 juni 2018 De Morgen
  ​ Het ministerschap van Koen Geens (CD&V) heeft aan een zijden draadje gehangen na de drie terroristische moorden in Luik, en hij is zelf de eerste om dat toe te geven. 'Toen ik hoorde dat de dader met penitentiair verlof was, wist ik dat ik prijs had.'

  ​Zware jongens kunnen sneller uit de cel maar minister werkt al aan oplossing

  op 11 juni 2018 Het Laatste Nieuws
  Eén gevangene die geen aanvraag mocht indienen om voorwaardelijk vrij te komen, was genoeg om de regels rond strafuitvoering te doen wijzigen. Want een andere gevangene - ook een recidivist - mocht wél al na één derde van zijn straf die aanvraag doen. Discriminatie, zegt het Grondwettelijk Hof.

  Reactie Minister van Justitie Koen Geens

  op 31 juli 2018 Persbericht
  Minister van Justitie Koen Geens wijst erop dat een veroordeelde persoon zonder verblijfstitel voor de strafuitvoering van het volledige arsenaal van strafuitvoeringsmodaliteiten geniet. Zo heeft het Grondwettelijk Hof eind vorig jaar een maatregel vernietigd die de Regering begin 2016 had genomen om personen zonder verblijfstitel niet langer het voorrecht te geven van het penitentiair verlof en van de enkelband. Het Hof vond deze maatregel onevenredig, omdat hij niet toelaat om na te gaan of deze personen in het kader van hun sociale re-integratie baat konden hebben bij dergelijke modaliteiten zoals penitentiair verlof of enkelband.

  Vanaf 25 mei opnieuw beperkt bezoek mogelijk in gevangenissen

  op 17 mei 2020 Belga
  Vanaf 25 mei zal opnieuw beperkt bezoek mogelijk zijn in de gevangenissen. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een interview met De Zondag.

  'Er zijn géén fouten gemaakt'

  op 02 juni 2018 De Tijd
  ​De veiligheidsdiensten hebben geen fouten gemaakt in de aanloop naar de aanslag in Luik, vindt minister van Justitie Koen Geens. Een ontslag is dan ook niet aan de orde. 'Ik vind niet dat mijn geloofwaardigheid is aangetast.'

  Geens voert strijd tegen radicalisering in gevangenissen op

  op 13 september 2018 Het Laatste Nieuws
  Wie radicaliseert binnen onze gevangenismuren? Het antwoord op die vraag zou nu sneller bij de juiste instanties moeten terechtkomen. Justitieminister Koen Geens (CD&V) rolt een netwerk uit dat moet vermijden dat dossiers met nuttige informatie te lang op hetzelfde bureau blijven liggen. Of erger: verkeerd ingeschat worden.

  De Week van Geens 29 mei - 3 juni

  op 03 juni 2018 Nieuwsbrieven
  Dinsdag was voor het land een pijnlijk ontwaken. In Luik deed zich opnieuw een menselijk drama voor dat ook in andere landen al te vaak aan de orde is. Daarbij worden om soms terroristische, soms onbekende motieven, totaal onschuldige mensen willekeurig gedood op een wrede wijze. De Luikse burgerbevolking en politie hebben zich nederig maar heldhaftig gedragen. Daardoor waren er ook nog vier gekwetsten bij de politie te betreuren. Lees de Week van Geens »

  “Ik wist op voorhand dat Justitie een schietstoel was”

  op 02 juni 2018 Het Nieuwsblad
  ​Hij vindt dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Door aan te blijven als minister van Justitie, en door achter zijn mensen te staan die beslist hadden dat de dader van Luik penitentiair verlof ­verdiende. Koen Geens (CD&V) wordt daarin ook gesteund door de hele regering-Michel. Toch kreeg hij in de ­Kamer deze week op­vallend veel tegenwind. “Als mensen vinden dat ik de slachtoffers niet genoeg gerespecteerd heb, dan mogen ze dat zeggen.”

  ​Werken aan een veilige samenleving? Word gevangenisbewaarder!

  op 30 maart 2018 Persbericht
  In navolging van het protocol dat Minister van Justitie Koen Geens afsloot met de vakbonden van het gevangeniswezen lanceert Selor een nieuwe oproep om zich in te schrijven voor de job van penitentiair bewakingsassistent. Voor elk gekend vertrek wordt drie maand op voorhand een rekruteringsprocedure opgestart en dit op maandelijkse basis.

  Radio Gaga in Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede

  op 18 oktober 2016 Canvas
  Joris Hessels en Dominique Van Malder van Radio Gaga gaan met hun zelfgebouwde mobiele radiostudio naar bijzondere locaties waar ze luisteren naar mooie verhalen van gewone mensen die hun vreugde en hun verdriet graag willen delen met de tv-kijkers. Vandaag stond de caravan in het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede. Wie in Ruiselede verblijft mag niet vluchtgevaarlijk zijn, moet in groepsverband kunnen leven en moeten natuurlijk bereid zijn om in het landbouwcentrum te werken. Er is plaats voor 60 zorgvuldig gescreende gedetineerden. Ik prijs mezelf gelukkig met de vaststelling dat deze regering bereid is om binnen Masterplan III te opteren voor dit soort penitentiaire projecten, die zeer gericht zijn op de re-integratie van de gedetineerde in de samenleving. We voorzien een vergelijkbaar project in Wallonië (Jamioulx) en daarnaast plannen we pilootprojecten in transitiehuizen die op nog kleinere schaal zullen functioneren en nog dichter aansluiten bij de gewone samenleving. Initiatieven in het buitenland hebben al zeer positieve resultaten getoond. Bekijk het fragment »

  ​'Wanneer mensen sterven, is het logisch dat ik mezelf in vraag stel'

  op 26 juni 2018 Dag Allemaal
  Nu Europa volop werkt aan een strenger migratiebeleid, roept minister van Justitie Koen Geens (60) op tot menselijkheid. Bart De Wever die de ouders van Mawda op de vingers tikt of Theo Francken die stoere taal spreekt: het zint Geens (CD&V) niet. `Vluchtelingen, ook al zijn het gelukzoekers, zijn mensen net als wij. Behandel hen dus met respect.'

  Geen verkiesbare plaats voor Koen Geens: ‘Mijn toekomst ziet er rooskleurig uit’

  op 19 oktober 2023 De Standaard
  In De Standaard wordt dieper ingegaan op de keuze van Koen Geens om bij volgende verkiezingen niet meer op een verkiesbare plek te gaan staan, waarmee hij dus uit de Kamer verdwijnt. Lees het artikel in De Standaard »

  Indieningstermijn TOW-mandatarissen verlengd

  op 30 september 2013 Persberichten
  Koen Geens heeft vandaag beslist om de indieningstermijn voor de aangiften in de personenbelasting die door mandatarissen via Tax-on-Web worden ingediend, met twee weken te verlengen. De termijn, die aanvankelijk liep tot en met 16 oktober 2013, wordt verlengd tot en met 31 oktober 2013.

  Cipiers oefenen in simulatiegevangenis

  op 24 september 2016 Het Nieuwsblad
  Het OCPP, voluit het Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel, in Brugge organiseert al jaren de basisopleiding voor de Nederlandstalige penitentiaire bewakingsassistenten. Om volwaardig 'cipier' te worden moeten de kandidaten doorheen hun stagejaar naast de on-the-jobtraining een vijftigtal theoretische lesdagen doorlopen. Die basisopleiding werd sinds kort herzien. “Na een piek aan cursisten in 2013 beslisten we de opleiding te evalueren”, zegt Bea Schmidts, directrice van het opleidingscentrum. “Naast de lesgevers en de cursisten zelf werden ook de bestaande werknemers gevraagd hoe hun nieuwe collega's het ervan af brachten zodra ze in de praktijk terechtkwamen. Een opvallende vaststelling was dat erg veel van hen pleitten voor meer praktijkopleidingen.”

  Geens ziet mogelijkheden in aanpassing aard bestraffing jongvolwassenen

  op 13 oktober 2015 Metro
  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is een aanpassing van de aard van de bestraffing van jongvolwassenen niet ongenegen. Momenteel doet ons systeem te weinig aan de vorming en reclassering van jonge gevangenen, meent Geens, die mogelijkheden ziet in een beter penitentiair klimaat en andere straffen. De minister reageerde daarmee vandaag in De Ochtend (Radio 1) op het voorstel van senator Bert Anciaux (sp.a).

  Terreurdreiging blijft op niveau 3

  op 10 februari 2015 De Ochtend
  De terreurdreiging in ons land blijft nog tot 23 februari op niveau 3. Dat heeft het OCAD beslist. Daarna werd op de Nationale Veiligheidsraad besproken wat met dat dreigingsniveau 3 moet gebeuren. Waarom is het dreigingsniveau verlengd ? Zijn er signalen dat er nog steeds gevaar is ? Minister van Justitie Koen Geens, die ook de Nationale Veiligheidsraad zit, legt uit.​ Beluister het interview »

  Toerekeningsvatbaarheid is geen zwart-witverhaal

  op 18 juli 2019 De Standaard
  Of iemand bij zijn volle verstand is, lijkt misschien een makkelijke vraag, maar die is allesbehalve makke­lijk te beantwoorden. Behalve in het recht, vooralsnog.

  “We moeten de IS-strijders ginder berechten”

  op 02 maart 2019 Het Belang van Limburg
  Voor minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zijn het ook in lopende zaken drukke weken. Bij zijn aantreden in 2014 nam hij zich voor om een erfenis na te laten op Justitie, maar niet alles verliep naar wens. Ondanks het enorme werk dat werd verzet, blijven er te weinig gevangenissen en worstelt ons land nu met het probleem van de Syriëstrijders. “Ik voel mij gesandwicht.”

  Voorstel protocol cipiers

  op 25 mei 2016 Persbericht
  Na het laatste overleg met de vertegenwoordigers van het penitentiair personeel, heeft de Minister een nieuw voorstel gedaan. De vertegenwoordigers van de vakbonden zullen dit protocol de komende dagen aan hun achterban voorleggen.

  Geen acties meer in gevangenissen

  op 23 december 2015 De Morgen
  De socialistische vakcentrale ACOD schort verdere acties in de gevangenissen op, nadat justitieminister Geens (CD&V) enkele belangrijke beloftes deed: onder meer over verlof voorafgaand aan pensioen. Ook achter de flexibiliteitspremies - de premies voor onregelmatige werktijden - wordt vaart gezet.

  Vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) overschouwt de politieke actualiteit: “Het is een rotklus, premier zijn van dit land”

  op 17 mei 2020 De Zondag
  Worden 75-plussers opgeofferd? Waarom zijn er gevangenen vrijgelaten? Wat met het leven na corona? Kan vaccinatie verplicht worden? En wat is zijn link met Harry Potter? Vicepremier Koen Geens (CD&V) wikt en weegt de actuele hangijzers. Vaak bedachtzaam, even vaak scherp. Ik zou zeggen: neem u een koffie en plof u even rustig neer.

  ​Opvangcentra mensenhandel mogen verder doen

  op 09 juli 2018 Het Laatste Nieuws
  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hebben de erkenning van drie opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel verlengd, zodat ze ook subsidies blijven krijgen. "Ze spelen een cruciale rol in het oprollen van smokkelbendes."

  Aanhoudingstermijn wordt verlengd van 24 naar 48 uur

  op 13 juli 2017 Persbericht
  Vandaag werd een nieuw voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet neergelegd. Dit grondwetsartikel bepaalt de maximale aanhoudingstermijn zonder bevel van een rechter. “Om efficiënt te kunnen strijden tegen terrorisme en alle andere vormen van criminaliteit, stellen we voor de termijn te verlengen van 24 naar 48 uur. Deze nieuwe termijn kan niet meer worden verlengd.”, verklaart CD&V-fractievoorzitter Servais Verherstraeten. Het voorstel werd ondertekend door sp.a, CdH, CD&V, N-VA, MR en Open Vld. De zes partijen hebben de vereiste 2/3e-meerderheid die nodig is om de Belgische Grondwet aan te passen.

  In HUMO over Wat ik ervan begrijp

  op 11 december 2018 HUMO
  In tijden van politieke hoogspanning houdt Koen Geens (60) graag het hoofd koel. Het zengehalte van de CD&V-minister is te groot om zich in te laten met spelletjes in de Wetstraat. Liever vertelt hij over zijn nieuwe boek ‘Wat ik ervan begrijp’, over de snel evoluerende wereld en de heersende onrust over migratie, klimaatverandering en democratie. ‘Het beste moment in de geschiedenis om geboren te worden, is nu.’

  Parlementaire vraag over staking bij de penitentiair agenten en het intrekken van de recuperatierust

  op 27 juni 2018 Parlementaire Vragen
  Het is moeilijk te voorspellen wanneer exact het aantal van 6.825 VTE in bewaking en techniek gehaald zullen worden. Op 25 juni 2018 zijn er 7.842 personeelsleden in deze graden aanwezig die 6.736,39 VTE vertegenwoordigen. Een dossier voor 53 aanwervingen is voorzien om deze week nog voor te leggen aan de Inspectie van Financiën. Ik wil toch benadrukken dat de kaders gemiddeld voor meer dan 98% zijn ingevuld wat in vergelijking met tal van andere diensten uitzonderlijk is. Bovendien voorzien de kaders “anders werken” in een buffer van 5% wat betekent dat met een ingevuld kader van 95% alle taken moeten kunnen uitgevoerd worden. Momenteel is in één inrichting het kader voor 94,2% ingevuld, een tweede flirt met de grens van 95%, alle andere zitten hier boven.

  Minister van Justitie, Koen Geens, betreurt de acties van de vakbonden in het gevangeniswezen vandaag

  op 07 mei 2019 Persberichten
  Tijdens deze legislatuur zijn de besparingen op aanwervingen teruggedraaid en is er blijvend gerekruteerd. In totaal zijn er sinds 2014 1403 nieuwe personeelsleden gestart in de gevangenissen. De uitstroom van penitentiair beambten die op pensioen gaan of de job niet langer wensen uit te oefenen blijft echter groot, maar er zijn op korte termijn nog 137 aanwervingen gepland. Er moet ook op toegezien worden dat er geschikte kandidaten instromen in deze belangrijke functie. Op een kader van 6825 zijn er op dit ogenblik 6639 voltijdse equivalenten in de bewaking aanwezig

  COVID19 : moratorium op faillissementen verlengd tot 17 juni “Financiële ademruimte voor onze kmo’s in moeilijkheden blijft langer van kracht”

  op 12 mei 2020 Persberichten
  Het koninklijk besluit bijzondere machten van minister van Justitie Koen GEENS, minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis DUCARME en minister van Economie Nathalie MUYLLE gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd verlengd. Het moratorium loopt voortaan tot 17 juni.

  Verlenging contracten hernieuwbare elektriciteit federale overheidsdiensten

  op 28 december 2018 Persbericht
  Sinds 2013 wordt er enkel nog met hernieuwbare elektriciteit gewerkt voor de Federale overheidsdiensten. Op de afgelopen Ministerraad werden de contracten daarvoor met twee jaar verlengd. Dit toont dat de Regie der Gebouwen alvast het beste beentje voorzet om zich in te zetten voor het klimaat. Vanaf 1 januari moet de Regie der Gebouwen verplicht klimaatneutraal bouwen. In het licht van die verplichting wordt er nog strenger toegezien bij nieuwbouw om deze norm te halen.

  Blijvende aandacht voor intrafamiliaal geweld, ook tijdens de coronacrisis

  op 01 april 2020 Persberichten
  Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Koen Geens, wenst te benadrukken dat justitie aandacht blijft hebben voor intra-familiaal geweld tijdens deze coronacrisis. Slachtoffers en partnergeweld en kindermishandeling kunnen niet in de steek gelaten worden

  Opening simulatiegevangenis

  op 23 september 2016 Toespraken
  Opleidingscentra voor Penitentiair Personeel (OCPP) heeft vrijdag in Brugge, in de schaduw van het penitentiair complex, een simulatiegevangenis in gebruik genomen. Doel is om de bewakingsassistenten praktijkgerichte oefeningen te kunnen aanbieden. In Vlaanderen bestond dergelijke faciliteit nog niet.

  Brave gevangenen maar één week op twee naar cel

  op 26 juni 2017 Het Nieuwsblad
  Justitieminister Koen Geens (CD&V) grijpt terug naar een eerdere noodmaatregel tegen de overbevolkte gevangenissen: 'brave' gevangenen zullen afwisselend een week in de cel en een week thuis mogen vertoeven. Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure melden dat de maatregel in mei door de voltallige regering is goedgekeurd en op 6 juli ingaat. Enkel gevangenen die al driemaal 36 uur verlof kregen en hun voorwaarden niet schonden, komen in aanmerking. Veroordeelden voor zedenfeiten of terreur en gedetineerden die een straf uitzitten van meer dan tien jaar effectief komen niet in aanmerking.

  Strijd tegen radicalisering in de gevangenissen

  Gevangeniswezen

  Sinds de aanslagen van het afgelopen jaar is het onderwerp radicalisering actueler dan ooit. De aanpak van radicalisering en rekrutering door geradicaliseerde gedetineerden binnen de gevangenissen is dan ook een absolute prioriteit aangezien gevangenissen een potentiële voedingsbodem vormen.

  Zorgeenheid voor vrouwelijke geïnterneerden in Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate

  op 17 februari 2016 Persbericht
  Minister van Justitie, Koen Geens, en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, kondigden vandaag de opening van een zorgeenheid voor vrouwelijke geïnterneerden aan in Zelzate. Midden mei 2016 zullen de eerste vrouwelijke geïnterneerden naar de eenheid worden overgebracht.

  Vergadering met het College van de Procureurs-Generaal

  op 22 oktober 2017 Persbericht
  Minister van Justitie Koen Geens heeft deze avond een vergadering gehad met het College van de Procureurs-Generaal over de recente berichten in de pers inzake de bende van Nijvel. De Procureurs-Generaal van Luik en Bergen hebben een stand van zaken van het onderzoek meegedeeld.

  Akkoord Kern + 10 over steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

  op 06 juni 2020 Persberichten
  De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

   'Potpourriwet' moet verjaring van twee zaken voorkomen

  op 11 september 2015 Het Laatste Nieuws
  De stemming van de eerste 'potpourriwet' van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) door de Kamer moet voorkomen dat twee zaken verjaren: het dossier van de Bende van Nijvel en een zaak van kindermoord tegen zuurgooier Richard Remes. Zo benadrukte minister Geens gisteren in de Kamercommissie Justitie. Het eerste dossier verjaart op 9 november, het tweede op 25 oktober.

  Nieuwe gevangenis in Dendermonde

  Regie der Gebouwen

  De Ministerraad is akkoord gegaan met een verlening van het contract voor de bouw van de gevangenis in Dendermonde.

  Eerste pakket volmachtsbesluiten justitie

  op 29 maart 2020 Persberichten
  Vice-eerste minister en Minister van Justitie, Koen Geens, heeft een eerste pakket volmachtsbesluiten aan de Regering voorgelegd. Deze eerste 3 volmachtsbesluiten zijn nodig om de continuïteit van de rechtsbedeling te waarborgen. Tegelijk beschermen deze besluiten de gezondheid van de bevolking omdat onnodige fysieke nabijheid wordt vermeden. Download het persbericht »

  Corona: kan ik een GAS-boete betwisten? Mag mijn bewonersvergadering uitgesteld worden? Koen Geens geeft antwoord

  op 20 april 2020 De Inspecteur
  De bewonersvergadering van Lieve kan niet doorgaan door de coronamaatregelen. Willy krijgt een GAS-boete omdat hij in een groep gefietst zou hebben. Hij wil die boete betwisten. Waar kunnen zij terecht met hun vragen?

  14 Europese landen kijken hoe België omgaat met radicalisering in gevangenissen

  op 14 maart 2019 Persberichten
  Op 14 en 15 maart vindt in Brussel de workshop voor gevangenisdirecteurs en beleidsmakers van EuroPris (de onafhankelijke Europese organisatie voor gevangenis-en correctionele diensten) plaats. De focus ligt dit jaar op radicalisering in de gevangenis. De belangstelling uit andere Europese landen is groot: 14 Europese landen kwamen in Brussel deze week tips en ervaringen uitwisselen.

  Gevangenis van de toekomst: gegarandeerde dienstverlening, betere bescherming

  op 14 maart 2019 Persberichten
  Op aangeven van Minister van Justitie Koen Geens keurde het parlement de wet over een betere bescherming voor het personeel en de gedetineerden goed. Deze wet maakt de gevangenissen verder ‘future proof’: een gegarandeerde dienstverlening, betere bescherming voor personeel en gedetineerden en de invoering van een penitentiaire beleidsraad worden mogelijk dankzij de wet.

  Week van Geens 7 - 28 mei

  op 30 mei 2020 Nieuwsbrieven
  Sedert altijd hebben we er nood aan om onze tijd in te delen, hebben we behoefte aan een regelmaat die van oudsher bestaat: eerst vieren we Pasen, 40 dagen later Hemelvaart en opnieuw 10 dagen later Pinksteren, en telkens is het ook de dag nadien verlof. Dat creëert de broodnodige rust. Discipline en deadlines zijn nuttig, en het terugtellen van die deadline helpt ook: wanneer moeten we écht en definitief met iets klaar zijn en derhalve, wat zijn de tussenstappen? Lees De Week van Geens »

  Justitie in transitie: de clichés stilaan aan diggelen

  op 26 april 2019 Persberichten
  Justitie is log, ouderwets, en de gevangenissen zitten overvol. De clichés over Justitie kennen we allemaal. Toch werd er de afgelopen vier jaar heel wat gerealiseerd om de tanker van Justitie te keren. Achterstallige facturen werden betaald, het versturen van boetes geautomatiseerd en de gerechtsgebouwen verheugden zich op de komst van wifi. Minister van Justitie, Koen Geens, maakt vandaag de balans op na vierenhalf jaar. Hij stelde het bilan ‘Justitie in transitie’ voor op de Alumnidag van de Faculteit rechten van de KULeuven. Lees hier de brochure 'Justitie in transitie' »

  Prioriteiten

  Gevangeniswezen

  Het gevangeniswezen staat voor grote uitdagingen. Overbevolking, radicalisering in de gevangenissen, de zorg voor geïnterneerden,… Met een nieuw masterplan en diverse maatregelen kunnen we een humaan detentiebeleid voeren met oog voor de gedetineerden en geïnterneerden, en aandacht voor hun voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij.

  Nieuwe gevangenis in Dendermonde weer een stap dichterbij

  op 25 oktober 2018 Persbericht
  Minister Jambon en Minister Geens melden dat de Ministerraad akkoord gaat met een verlening van het contract voor de bouw van de gevangenis in Dendermonde.

  30 jaar na Bende van Nijvel wil Geens verjaring voorkomen

  op 28 september 2015 Het Laatste Nieuws
  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil de verjaringstermijn van het onderzoek naar de Bende van Nijvel met tien jaar verlengen. Het was gisteren precies dertig jaar geleden dat de overvallen gepleegd werden op vestigingen van Delhaize. Bij de overval in Eigenbrakel vielen er drie doden, in Overijse vijf.

  Toespraak studienamiddag over recidive

  op 27 mei 2015 Toespraken
  Minister Koen geens opende vandaag de studienammidag over recidive, van onderzoek tot beleid en in de praktijk. Minister gaf een toespraak over zijn beleidsvisie rond de aanpak van recidive, zowel op repressief als op preventief vlak.

  “Community oriented custody: van gevangenis naar detentiehuis?”

  op 19 februari 2016 Toespraken
  Het verheugt mij dat ik hier vandaag aanwezig kan zijn. Deze studiedag toont aan dat er vanuit vele hoeken een bijzondere belangstelling is voor het penitentiair beleid en het gevangeniswezen.

  Vraag in Plenaire Zitting van de Kamer over het aantal recidive in België

  op 28 mei 2015 Parlementaire Vragen
  In de Plenaire Zitting van de Kamer antwoordde Minister van Justitie Koen Geens op de parlementaire vraag over het aantal recidive in België naar aanleiding van het grootschalig onderzoek van het NICC.

  Brussels Justitiepaleis krijgt bewaking privéfirma

  op 27 mei 2015 Het Laatste Nieuws
  ​Minister van Justitie Koen Geens gaat tijdelijk personeel van een bewakingsfirma aanstellen voor het Brusselse Justitiepaleis. Dat was gisteren nog moeilijker toegankelijk dan normaal. Mensen die opgeroepen waren voor zittingen en het publiek mochten het gebouw niet betreden. De oorzaak is een gebrek aan personeel bij het Veiligheidskorps.

  Rechtvaardige Justitie voor gedetineerden en bescherming identiteit politiemensen in vierde Potpourri

  op 07 juli 2016 Persberichten
  ​Vandaag keurde de Ministerraad op voorstel van de Minister van Justitie Koen Geens het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie goed. Dit is het vierde wetsontwerp (de zogenaamde Potpourri’s) van de Minister van Justitie als uitwerking van zijn Justitieplan dat een rechtvaardige en efficiënte justitie beoogt.​

  Minister Geens versterkt Veiligheidskorps Justitiepaleis

  op 26 mei 2015 Persberichten
  Minister Geens betreurt dat op een ogenblik dat er in het Justitiepaleis een piek aan gewone, assisen- en terro-processen plaatsgrijpt, omwille van veiligheidsredenen geen toegang mogelijk was voor het gewone publiek en de personen die opgeroepen werden voor een proces. Hij heeft begrip voor het feit dat in deze ongewone en moeilijke omstandigheden (veiligheidsniveau 3 voor het Justitiepaleis Poelaert) het niet evident is om de continuïteit te verzekeren als door o.a. ziektemeldingen een volledige bezetting niet kan gegarandeerd worden.

  “Hier leer ik weer hoe het is om vrij te zijn” (Re-Entrywoning)

  op 24 oktober 2017 Het Nieuwsblad
  Negen jaar heeft hij in de gevangenis onafgebroken zijn straf uitgezeten. Maar nu lonkt voor Stijn (38) de vrijheid. Hij kreeg de kans om zijn intrek te nemen in de Re-Entrywoning in Ruiselede, het nieuwste project van het Gevangeniswezen. Met een enkelband zit Stijn daar zijn laatste strafmaanden uit in een gewoon huis, zonder bewaking van cipiers. “De voordeur openen met mijn eigen sleutel. Het klinkt misschien stom, maar dat voelt fantastisch.”

  ​Vastgoed kopen met een muisklik

  op 24 mei 2018 De Standaard
  Zullen we binnenkort van achter onze computer bieden voor een woning in plaats van in een bruin café? Sinds 1 mei is dat wettelijk toegelaten.

  Beheersen van de gezondheidssituatie, iedereen terug naar school en perspectieven

  op 20 augustus 2020 Persberichten
  De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is op donderdag 20 augustus samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke maatregelen kunnen worden versoepeld.

  “Doorbraak in Bendedossier is zeker nog mogelijk”

  op 10 november 2016 Het Nieuwsblad
  “Niets wist de schaamte uit van 31 jaar straffeloosheid”, sprak minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tijdens de herdenking van de gruweldaden van de Bende van Nijvel in Aalst. Kan er na al die jaren dan nog een doorbraak komen? “Absoluut.”

  Toespraak herdenking slachtoffers in Aalst 32 jaar geleden van de bende van Nijvel

  op 09 november 2017 Toespraak herdenking Bende van Nijvel
  De tijd heelt niet alle wonden. Toch niet wonden zoals degene waarom we vandaag hier samen zijn. Wat de tijd in het beste geval doet, is afstand creëren zodat ook mensen die het zelf hebben meegemaakt, zich soms zullen afvragen of het wel echt is gebeurd. Tot ze weer met hun neus op de feiten worden gedrukt omdat de wonde wordt opengereten, en ze opnieuw met al hun krachten willen weten wat er precies aan de hand is, zodat hun rouw eindelijk kan beginnen.

  Vicepremier Geens (CD&V): "Vlaamse partijen in federale regering liefst zelfde als in Vlaanderen"

  op 10 januari 2020 VRT
  CD&V blijft er bij dat de N-VA deel moet uitmaken van de nieuwe federale regering. Dat heeft vicepremier Koen Geens (CD&V) nog eens herhaald bij aanvang van het kernkabinet. Vandaag hebben de informateurs een gesprek met de voorzitters van de N-VA en de PS, Bart de Wever en Paul Magnette, zij het elk afzonderlijk.

  Toespraak herdenkingsplechtigheid slachtoffers Bende van Nijvel

  op 09 november 2016 Herdenkingsplechtigheid Bende van Nijvel
  Het is een eer om bij jullie te zijn op deze dag. Een dag die voor jullie in het bijzonder nog steeds moeilijk om dragen is en die gewrochten zit in het collectieve geheugen van ons land.

  Regering versoepelt regels voor jaarvergaderingen

  op 31 maart 2020 De Tijd
  Bedrijven en verenigingen krijgen de kans hun algemene vergadering tot tien weken uit te stellen of volledig digitaal te laten plaatsvinden, ook als hun statuten dat niet toelaten.

  Geens pakt hardleerse wegpiraten aan

  op 07 september 2016 De Standaard Website
  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een wetsontwerp klaar om met behulp van een nieuwe kruispuntbank misdrijven zwaarder te bestraffen. Geens wil ook dat recidivisten beter opgevolgd worden.

  Actualiteitsvragen plenaire - verkeersdelicten

  op 16 februari 2017 Vragenuurtje plenaire
  M.b.t. het ongeval van gisteren in Sint-Katelijne-Waver waarbij twee jonge mensen het leven lieten en drie anderen zwaar gewond werden, heb ik contact opgenomen met de Procureur van Mechelen.

  Europees aanhoudingsbevel tegen de heer Carles Puigdemont

  op 03 november 2017 Persberichten
  ​Vandaag vrijdag 3 november 2017, hebben de Spaanse gerechtelijke autoriteiten een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de heer Carles Puigdemont en 4 ministers van de Catalaanse regering die in België zijn.

  Vrouwe Justitia heeft een verstandshuwelijk met mij gesloten

  op 01 september 2015 De Ochtend
  ​"Ik loop zo hard ik kan en ik denk dat de magistraten dat wel weten". Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een reactie op de waarschuwing van de rechters voor een diepe malaise bij Justitie. Geens zegt de scepsis te begrijpen, maar benadrukt dat Justitie saneren niet enkel een kwestie van geld alleen is. "Ik geloof dat budgettaire krapte een uitdaging is voor de minister en de magistratuur om de zaken efficiënter te doen lopen". Beluister het interview »

  ​Als Geens kon toveren

  op 26 oktober 2017 Het Laatste Nieuws
  Goedkoop, efficiënt, digitaal en toch dichtbij: niet meteen begrippen die je aan justitie linkt. "Ik mag toch dromen, nietwaar?", zegt minister Koen Geens (CD&V). De droom is nog veraf, de plannen - die hij gisteren ontvouwde - concreet. Aan één legislatuur heeft deze minister niet genoeg.

  Koning Filip verlengt opdracht van Koen Geens (CD&V) met een week: "Geniet vertrouwen van alle partijen"

  op 10 februari 2020 VRT
  Koning Filip heeft zoals verwacht de opdracht van “koninklijk opdrachthouder” Koen Geens (CD&V) met een week verlengd. Dat heeft de vicepremier gezegd nadat hij op de middag in audiëntie was ontvangen op het paleis. Geens probeert de N-VA en PS ertoe bewegen om samen in een federale regering te stappen, al worden de andere opties opengehouden. "Ik kan zeggen dat ik op dit ogenblik het vertrouwen van alle partijen geniet om verder te zoeken naar mogelijkheden om uit deze situatie te geraken", zei Geens na de audiëntie.

  Bedrijven krijgen nieuwe golf steunmaatregelen

  op 14 april 2020 Tijd
  Bedrijven die door de coronacrisis met financiële problemen kampen, krijgen van de regering-Wilmès extra ademruimte. Ze hoeven ook deze maand geen btw of bedrijfsvoorheffing te betalen. Er wordt net als in maart twee maanden uitstel verleend. De beslissing kadert in een tweede golf federale steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Lees het artikel op de Tijd »

  Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘de gevangenis van Haren’ in de Commissie Justitie

  Parlementaire tussenkomsten

  Mijnheer de minister, door persoonlijke omstandigheden was ik niet in staat om het bezoek aan het pand in Haren mee te maken. Ik heb de werf in het verleden bij herhaling bezocht. In die zin heb ik toch een paar vragen voor u. Het is een groot succes dat deze werf zo ver gevorderd is, want heel het land wacht op de voltooiing, in het bijzonder de armlastige gevangenissen van Sint-Gillis, Berkendael en in mindere mate Vorst.

  »

  Magistraten kunnen niet zeggen dat ik niet geluisterd heb

  op 01 september 2015 De Standaard
  ​Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) staat bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar voor budgettaire uitdagingen en kampt met nijpende personeelstekorten. ‘Ik ben uit liefde getrouwd met vrouwe Justitie. Misschien betaal ik mijn alimentatie soms wat trager, maar ik wil nog steeds die liefkozende man zijn’, klinkt het.

  Recidive en onrechtvaardigheid aanpakken in het verkeer

  op 07 september 2016 Persbericht
  Minister van Justitie Koen Geens heeft een ontwerp klaar voor enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving. Zo zullen recidive beter opgevolgd kunnen worden met behulp van een nieuwe kruispuntbank en zullen misdrijven zwaarder bestraft worden. Daarnaast worden bestuurders die, na een rijverbod omwille van medische of psychologische reden, initiatief tonen om hun rijbewijs te halen, gestimuleerd.

  Meer duidelijkheid over algemene vergadering voor syndici en appartementsbewoners tijdens coronacrisis

  op 10 april 2020 Persberichten
  Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens nam op 29 maart opnieuw pakket volmachtsbesluiten voor justitie. Daarin staat onder meer dat de algemene vergadering voor mede-eigenaars uitgesteld kan worden tot vijf maanden na het einde van de coronamaatregelen. Deze werden na advies van de Raad van State gisterenavond in het Staatsblad gepubliceerd. Er werd verduidelijkt dat de vergadering ook schriftelijk kan plaatsvinden zoals voorheen al het geval was, maar nog steeds alleen als alle eigenaars daarmee akkoord gaan.

  ​Bijna 70% minder recidive na procedure voor de Drugbehandelingskamer toont nood aan alternatieve bestraffing

  op 15 december 2015 Persbericht
  Minister van Justitie, Koen Geens en Vlaams Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen brachten vandaag een bezoek aan de Drugbehandelingskamer van Gent. Het pilootproject in Gent, waaruit blijkt dat de recidive bij bijna 70 % van de beklaagden afneemt, wordt verdergezet. Deze middag werd het protocol daartoe door beide Ministers ondertekend

  BOM-wetgeving krijgt uitbreiding

  op 04 juli 2016 De Standaard
  De verouderde manier van werken leidt tot tragere onderzoeken en onduidelijkheid voor de politie. Mag je als politieagent zomaar zitten neuzen in een computer die in beslag is genomen? Wat mag het parket doen? En wanneer moet een onderzoeksrechter zijn zegen geven? Tegen het einde van het jaar moet dat een pak duidelijker zijn. De ministerraad keurde vorige week verschillende aanpassingen goed die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil doorvoeren. In het najaar moeten die in de praktijk zijn omgezet.

  Toespraak Tralies uit de weg en Thuisfront

  op 27 oktober 2015 Toespraken
  Naast een aangepaste infrastructuur in de gevangenissen is een het noodzakelijke om aan de gedetineerden een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden. De mogelijkheid om binnen de gevangenismuren activiteiten te kunnen bijwonen, wordt door velen afgedaan als een luxe voor gedetineerden.

  Haren: zijn station en zijn mega prison: het gevangenisdorp

  op 07 juli 2015 Humo
  De megagevangenis in het Brusselse Haren ¬ aantal inwoners: 4.785, gepland aantal gedetineerden: 1.190 ¬ lijkt al achterhaald nog voor ze gebouwd is. Behalve de plaats van de nieuwe strafinstelling, contesteren buurtbewoners, actievoerders, advocaten én magistraten vooral het gebouw zelf. En hoewel Justitie het masterplan gevangenissen herschrijft op maat van kleinere detentievormen, blijft de bevoegde minister Koen Geens vasthouden aan het planHaren: `Ik handel in continuïteit.'

  Minister van Justitie Koen Geens heeft opmerkelijke plannen: “Eén jaar cel is niet nuttig”

  op 01 november 2015 De Zondag
  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is een man met een plan. Letterlijk en figuurlijk. Waar zijn voorgangers faalden, wil hij slagen: Justitie de 21e eeuw in loodsen. In zijn Justitieplan staan opmerkelijke voorstellen. Zo wil Geenscelstraffen onder het jaar afschaffen en de rechter een minimum laten bepalen dat een gevangene moet uitzitten.

  Meer tools voor gemeenten om misdaad aan de wortels uit te roeien

  op 29 maart 2019 Persbericht
  De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. De Ministerraad heeft beslist het ontwerp voor te leggen voor advies bij de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, een belangrijke volgende stap in de totstandkoming van het wetsontwerp.

  Toespraak studiedag ketengerichte aanpak radicalisering in België

  op 28 april 2015 Toespraak
  Minister Koen Geens hield een toespraak op de studiedag ketengerichte aanpak radicalisering in België, met als thema: "De gerechtelijke aanpak van gewelddadig radicalisme in België, uitvoering van straffen en re-integratie in de maatschappij."

  Parlementaire vragen in de Commissie Justitie

  op 13 april 2016 Parlementaire Vragen
  Naar wekelijkse gewoonte beantwoordde de minister van Justitie diverse parlementaire vragen in de commissie Justitie, onder meer over de rechten van kinderen bij echtscheidingen en de toegankelijkheid van justitie voor kinderen en de concurrentie tussen gevangenissen en beschutte werkplaatsen.

  Tussenkomst van Koen Geens over ‘de beleidsverklaring van minister Van Quickenborne’ in de Commissie Justitie

  Parlementaire tussenkomsten

  Ik parafraseer, mijnheer de vice-premier, aan het einde van mijn betoog, de welgemeende woorden van Willem Elsschot aan het adres van degene die roeping had om zijn familiale opvolger te worden: «Ik twijfel er niet aan gij veel zult nalaten van wat ik verkeerd heb gedaan, en veel zult doen van wat ik verkeerdelijk heb nagelaten.» Ik wens u uit de grond van mijn hart alle succes.

  Je kan een onderzoek verknallen, niet stopzetten (opinie)

  op 12 oktober 2015 De Standaard
  De verjaringstermijn verlengen om te voorkomen dat onder meer het onderzoek naar de Bende van Nijvel stopgezet wordt, het is absoluut een zinnig idee, schrijft Hilde Geens. Voor het rechtsgevoel kan het niet dat moord verjaart.

  Acht werven voor de zomer

  op 30 mei 2022 Opiniestukken
  Men wil een federaal zomerakkoord sluiten rond een zevental werven. Helaas staat de belangrijkste werf niet op de agenda: de loonfiscaliteit, maar dat vertel ik op het einde.

  De Verzoening: 'Wij zijn de verliezers' 'Toch voel ik mij geen winnaar'

  op 24 december 2016 De Morgen
  Op 17 mei ontspoort een betoging van de cipiersvakbonden aan het kabinet van Koen Geens (CD&V). Al sinds eind april zijn de Franstalige bonden aan het staken tegen de hervormingsplannen van de justitieminister. Akkoorden die de socialistische vakbondsleider Michel Jacobs sluit, worden verworpen door zijn eigen achterban en ook die ochtend in mei heeft hij zijn troepen niet in de hand. De militanten koelen hun woede op de hal van het gebouw.

  Koen Geens versterkt de instrumenten voor strijd tegen terrorisme

  op 11 december 2015 Persberichten
  Op voorstel van Minister van Justitie, Koen Geens, keurde de Ministerraad een eerste wetsontwerp goed dat uitvoering geeft aan drie maatregelen die de Eerste Minister op 19 november 2015 heeft aangekondigd ter bestrijding van terrorisme. “Deze wet versterkt onze instrumenten voor de strijd tegen terrorisme”.

  De jacht op de Bende wordt een jacht op DNA

  op 08 januari 2020 De Morgen
  Nederlandse speurders ontmaskerden twintig jaar na datum de moordenaar van de elfjarige Nicky Verstappen. Hun troefkaart: het DNA van 21.500 mannen. In het aanslepende onderzoek naar de Bende van Nijvel kiest het Belgische gerecht nu ook voor zo'n grote DNA-jacht. 'We willen nu al zeker het DNA van honderden mensen. En die lijst is nog niet af.'

  Question orale de Koen Geens au ministre Dermagne sur ‘la diminution du pouvoir d'achat’ en séance plénière

  Parlementaire tussenkomsten

  Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

  »

  Verenigde Commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen, voor de Justitie en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 25 maart 2016

  op 25 maart 2016 Parlementaire Vragen
  Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, aangezien dit ook voor mij de eerste keer is sinds de tragische gebeurtenissen van 22 maart dat ik de kans krijg de volksvertegenwoordigers toe te spreken, sta ik erop uiting te geven aan mijn diep medeleven met alle slachtoffers en nabestaanden van de laffe aanslagen die ons land zo sterk hebben getroffen. Mijn gedachten gaan uit naar de overledenen, de vele onschuldige slachtoffers die vechten voor hun leven en hun naasten. We dragen hen in ons hart. Graag neem ik ook de gelegenheid te baat mijn erkentelijkheid te uiten aan de hulpdiensten die in deze moeilijke omstandigheden mirakels hebben verricht. Vele duizenden mensen, professionelen en burgers, die zich vaak vrijwillig, dag en nacht, hebben ingezet voor hun naasten verdienen niets dan lof. Ik wil ook mijn uitdrukkelijke dank betuigen aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en aan de gerechtelijke diensten. Zij opereren onder een immense druk, niet het minst van de politieke wereld. Ik kijk daarbij in de eerste plaats naar mezelf. Het is niet eenvoudig om empathie op te brengen voor het immense lijden dat de slachtoffers moeten ondergaan en tezelfdertijd voldoende appreciatie te hebben voor wat onze diensten vóór, tijdens en na de feiten doen. Indien wij daarin soms zouden falen, vraag ik daarvoor nederig excuus.

  Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Dermagne over ‘de dalende koopkracht’ in de plenaire vergadering

  Parlementaire tussenkomsten

  Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

  »

  Alcohol & NPS: irrelevantie van het beleidsmatig verschil tussen legale en illegale drugs bewezen? « reflecties vanuit justitie »

  op 10 november 2016 Openingstoespraak Vlaams drugscongres
  Het is mij een genoegen u vandaag te mogen toespreken op het jaarlijkse drugscongres van de universiteit Gent, dat inmiddels een mooie traditie vormt. Het tweeledige onderwerp van vandaag is daarbij bijzonder uitdagend en houdt weerom de vinger aan de knip. Het betreft immers twee thema’s waaromtrent de nodige activiteit wordt ontwikkeld in de schoot van de algemene cel drugsbeleid, precies omdat ze bijzonder actueel blijken en beleidsmatig de nodige aandacht en initiatieven blijven vereisen, met name het gebruik van alcohol en van (nieuwe) psycho-actieve stoffen.

  "Het is voor deze en elke regering belangrijk om de lange termijn niet uit het oog te verliezen"

  op 03 september 2016 De Morgen
  Het was de zomer van nieuwtjes als het boerkiniverbod, boetes voor procederende advocaten en de Patriot Act. Maar de vakantie is voorbij. Ook voor justitieminister Koen Geens (58). 'Het politieke discours van vandaag is zorgwekkend